LedarskapRelationerVerktygslåda

Så hanterar du föräldrar.

Tips kring de så viktiga relationerna med elevernas föräldrar.

Jenny Klefbom, Psykolog, ger strategier hur du kan möta olika typer av föräldrar. Jenny tycker bland annat att det är viktigt att du som lärare är tydlig med att det är du som är professionell, att du sätter upp ramar för när och hur kommunikation med hemmet ska ske och att du gärna lägger lite extra tid på de vårdnadshavare som inte dyker upp i skolan.

Taggar: