AnpassningarVerktygslåda

Så gör du en kartläggning av dina elever

Specialpedagogen Helena Wallberg ger tips kring kartläggning, anpassningar och extra stöd.

Tips och råd om hur du kan gå tillväga när du undersöker om en elev behöver extra anpassning eller särskilt stöd. Ställ frågor, undersök miljön i elevens närhet och kom ihåg att du är lärare, inte psykolog, är några av specialpedagogen Helena Wallbergs råd.