Ny klassPlaneringVerktygslåda

Klassrumsmöblering och lärmiljö

Hur ska jag möblera mitt klassrum?

Tips på hur du kan möblera och anpassa ditt klassrum för att skapa en bättre lärmiljö. Läraren Linda Lindkvist Nyberg ger råd kring hur du kan skapa flöden, trygghet, studiero och platser som gynnar samarbete.