PODD

Välja litteratur till nyanlända

Hur hittar man rätt texter till nyanlända?

Tina undervisar på alla SVA-nivåer på sitt gymnasium. När hon nu ska undervisa i litteratur från olika epoker, så upptäcker hon att väldigt få texter passar. Många texter upplever hon som stereotypiska enligt västerländsk tradition och en del är för svåra. Konsekvensen blir att eleverna blir mindre engagerade och mer okoncentrerade. Var kan hon hitta de rätta texterna och hur kan hon tänka?

Taggar:

SVA