Lärarmentorerna

Martins tips om löpande bedömning

Bedömning ska ske under hela terminen och inte bara i slutet. Men hur gör man det enkelt för att hålla koll på hur eleverna ligger till och hur skapar man samsyn med sina elever kring betyg och bedömning? Ett sätt är att tillsammans med eleverna bryta ner kunskapskraven i tex förmågor. Läraren Martin Fernström tipsar om hur han gör och visar även hur han använder tabeller, matriser och listor som hjälp under skolårets gång.