PODD

När kan man använda PYS?

Hur kan undantagsbestämmelsen PYS användas? Högstadielärare Inger har en angelägen fundering – kan hon vid betygssättningen åberopa undantagsbestämmelsen när det gäller en stammande elev i hennes klass? Eleven är i övrigt klart högpresterande, men stamningen förhindrar eleven att klara de muntliga presentationerna. I studion finns förutom lärarcoach Annica Gärdin, betygsexperten Pernilla Lundgren.