Lärarmentorernalektionsupplägg

Öka elevernas läslust med Lottas läsutmaning

Läs 1000 minuter

Genom Lottas läsutmaning skapas läsengagemang och motivation hos eleverna! Läsutmaningen går ut på att eleverna ska läsa 1000 minuter under en bestämd tid. Utmaningen kan vara att eleven ska läsa 10 minuter per dagen. Redan efter tre månader har eleverna då fått mängdträning och läst 1000 minuter.

 

Taggar: