RelationerVerktygslåda

Så hanterar du konflikter med elever

Skolpsykologen Sadri Behzadmehr ger sina bästa tips hur du undviker konflikt i klassrummet.

Vad ska du som lärare göra när det uppstår konflikt med en elev i klassrummet? Sadri Behzadmehr är skolpsykolog och ger sina bästa tips. Sadri menar att du ska undvika att utmana och dominera, försök istället hjälpa eleven ur situationen. Analysera vad beteendet beror på; i vilka situationer uppstår konflikter och vad kan du ändra på för att undvika dem? Tveka inte att ta hjälp av elevhälsan eller en mer erfaren kollega om du känner dig osäker!