LärarmentorernaRelationer

Skapa tillit i klassrummet.

Specialpedagogen Sanna Lundgren jobbar med sammanhangstriangeln för att skapa relation och tillit hos sina elever. Hon använder sig av orden meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet för att få alla elever med på tåget.