Förstå kunskapskravenKunskapskravLärarmentorerna

Skapa förståelse för vad som bedöms

Gymnasieläraren Emma Unnersjö får sina elever att förstå vad som bedöms genom engagerande feedback och tillitsfulla relationer.

Emma har tydliga mallar som hjälper eleverna att förstå vad som bedöms och att nå sina mål.

Engagera eleverna

Gymnasieläraren Emma Unnersjö får sina elever att förstå vad som bedöms genom bland annat kollektiv feedback, där eleverna får arbeta med sina egna arbete, medan Emma visar med projektor sådant som bör finnas, respektive uteslutas i uppgiften. Denna typ av feedback, där eleverna själva letar i sina egna arbeten och upptäcker vad som behöver utvecklas, gör att de lättare förstår vad som ligger till grund för bedömningen.

Skapa tillit

Relationen till eleven är viktig när det gäller att förklara och motivera bedömningar, menar Emma.
Har du en god relation till eleverna som gör att de litar på dig som lärare, så ökar deras tillit till att dina bedömningar är rättvisa.

Förstå förmågorna

För att slippa betygstjafs och hjälpa eleverna att nå sina mål så är det viktigt att beskriva, vid varje uppgift, konkret vilka förmågor eleven visat och hur dessa graderas. Hur värderas till exempel ett ”resonemang” och vad menas med ”utförligt” respektive ”nyanserat”?