LedarskapRelationer

Hur skapar jag som lärare goda relationer?

Hur skapar man goda relationer?

Jonas Aspelins forskning och råd om vikten av goda relationer med elever. Så skapar du hållbara relationer och varför är det så viktigt?