AnpassningarPODD

Språkstörning i klassen

SO-läraren Karin har fått en ny elev i klassen som har en språkstörning, vilket gör Karin rådvill. Hon tycker att hon saknar både tillräckliga resurser och tid för stöttning. Karin testar olika grepp, särskild pedagogik och tips hon fått vid överlämning från elevens förra skola – en skola med särskilda resurser – men oftast hjälper det inte. Karin vet inte hur hon ska göra för att både kunna nå och stötta eleven