LärarmentorernaRelationer

Tips inför föräldrarkontakt

Lärarmentorerna Carro och Sophie ger sina bästa råd om vad du som ny lärare ska tänka på i kontakten med vårdnadshavare. Det handlar bland annat om att vara tydlig och skapa rutiner hur och när kommunikationen ska ske.