Relationer

Så skapar du tillitsfulla och trygga relationer med dina elever

Så jobbar du med dina elevrelationer.

Ann-Louise Ljungblad, tipsar om hur du kan jobba aktivt med dina elevrelationer. Hennes forskning visar att lektionsplanering utifrån elevernas olikheter skapar utrymme för relationsbygge. Hör henne berätta om takt och hållning: inkluderande gester och hur tonfallet spelar in för att skapa en tillitsfull och trygg arbetsmiljö.