PlaneringStressVerktygslåda

Så undviker du stress

Hur hanterar jag stress som lärare?

Petra Lindfors, Professor i psykologi och stressforskare ger sina råd kring hur du kan tänka kring stress. Petras tips för ett hållbart yrkesliv är bland annat att sätta tydliga gränser för när du arbetar, ha rimliga förväntningar på dig själv som ny lärare och våga erkänna och be om hjälp om du är stressad. Acceptera att du inte är perfekt, good enough räcker!