Ny klassPODD

Hur väljer jag rätt läromedel?

Lärarcoach Annica Gärdin handleder och coachar förskoleläraren Anja sombehöver välja nytt arbetsmaterial till sin förskoleklass, istället för det läromedel hon ärvt från den tidigare klassläraren. Hon upplever att det är svårt att välja eftersom hon är den enda förskolläraren på skolan och saknar kollegor. Dessutom är hon nyanställd på förskolan.