Varje år lämnar UR in en public service-redovisning till Kulturdepartementet och Granskningsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv. Denna redovisning beskriver hur UR har uppfyllt sitt uppdrag under det gånga året. Även SVT och SR rapporterar sin verksamhet i en public service-redovisning.