Effektivitet och fokus

Klara av skolan med smarta mål!

Använd smarta mål för att plugga inför prov eller när du gör dina läxor. Om du kämpar med ett dåligt skolsjälvförtroende kan skolan kännas extra jobbig. SMARTA mål kan hjälpa dig att strukturera upp pluggandet och lyckas i skolan!