Effektivitet och fokus

Använd lektionen på ett smartare sätt

Var aktiv på lektionen. Ställ gärna frågor och gör anteckningar.

Då behöver du inte plugga på kvällarna och får istället mer tid över till det som du tycker är kul.