Förstå kunskapskraven

Att lösa problem och föra resonemang i matematik

Matematik finns nästan överallt – i affären, i naturen och i olika konstruktioner till exempel.

Därför är det här en metod som du kan ha användning för i många olika sammanhang. Här är några saker du kan tänka på när du vill lösa ett matematiskt problem:

 

  • Testa flera lämpliga metoder
  • Formulera olika matematiska modeller
  • Resonera om:
    – Tillvägagångssätt
    – Resultatens rimlighet
    – Alternativa lösningar

 

I filmen kan du se hur den här listan kan användas i praktiken, när några elever utvecklar en uträkning till problemlösning med hjälp av ett resonemang. Här handlar det om tid och hastighet, men modellen kan användas på vilka problem eller uträkningar som helst.

 

Att lösa problem och föra resonemang är ett av flera kunskapskrav i matematik för årskurs 9.