Textgenrer

Att skriva loggbok

Att skriva loggbok är bra för både dig som elev och din lärare.

Du får bättre koll på din arbetsprocess och vad du kan förbättra och utveckla, samtidigt som du ger underlag för lärarens bedömning och betygsättning.