Källkritik

Att tolka bilder

När vi dagligen  bombarderas med bilder är det bra att kunna förstå dem.

Här lär du dig läsa bild på samma sätt som du läser text.

Taggar: