Må bättre

Därför är det viktigt att sova

För att du ska kunna lära dig saker behöver du sova.

När vi lär oss saker skapas kopplingar mellan olika nervceller i hjärnan, de kallas för synapser. När vi sover bearbetas kunskaperna och synapserna sparas ner i vårt långtidsminne.

 

Samtidigt städar hjärnan och sorterar bort synapser som inte används för att mer information ska få plats. Att sitta uppe en hel natt och plugga inför ett prov är därför ingen bra idé, hjärnan behöver sömnen för att lagra och ta in ny kunskap!

Taggar: