Källkritik

Digitala fotspår och filterbubblor

Hur källkritisk är du när det kommer till artiklar och information som dyker upp i dina flöden?

Vi lämnar digitala fotspår efter oss när vi är på internet. Vad är en filterbubbla och kan du bryta dig ur?