Läsa, skriva, tala

Diskutera – Utveckla ditt muntliga resonemang

Att samtala och resonera muntligt ingår i flera ämnen i skolan. I den här videon går vi igenom hur du, tillsammans med dina klasskamrater, kan stärka diskussionen och fördjupa ditt muntliga resonemang.
Att skapa en bra diskussion handlar lika mycket om att lyssna och spinna vidare på andras tankar som att själv bidra med åsikter och resonemang.