Rättigheter

Dyskalkyli

Vilka rättigheter har du i skolan om du har dyskalkyli?

Dyskalkyli innebär att man har svårt att klara matematik i vardagen och det kan vara svårt att läsa av siffror. Har du koll på vilka hjälpmedel och rättigheter du har i skolan om du har dyskalkyli?