Rättigheter

Dyslexi | Dina rättigheter

Har du koll på vilka hjälpmedel som du har rätt till i skolan om du har dyslexi?

Dyslexi innebär i korta drag att man har svårt att lära sig läsa, stava eller förstå en skriven text. Men det betyder inte att man är mindre smart. Dyslexi har ingenting med intelligens att göra.

 

I den här videon förklarar vi vad du som har dyslexi har för rättigheter i skolan.