Generella pluggtips

Engagera dig i lektionerna

Det är upp till dig att göra det bästa av lektionerna.

Så om du har svårt att intressera dig för ett ämne – kom med förslag på hur du skulle vilja förändra upplägget! Prata med klasskamraterna om vad ni skulle vilja ha mer av. Kanske vill ni bjuda in en inspiratör, gå på studiebesök eller göra fler laborationer? Berätta sedan för läraren hur du tycker att lektionerna skulle kunna förbättras. Läraren kommer uppskatta att du tar egna initiativ och du kommer att tycka att lektionerna blir mer intressanta när du engagerar dig!