Effektivitet och fokus

Förenkla skolarbetet med delmål

Det kan kännas överväldigande att sikta mot ett mål långt bort eller att plugga in tiotals glosor på en gång.

Istället kan du dela upp skolarbetet och tänka dig vägen mot målet som en trappa. Det bästa sättet att ta sig uppför en trappa är att ta ett trappsteg i taget. Sätt därför delmål och ta dig mot målet steg för steg. Om du pluggar inför ett prov till exempel, ta några sidor i taget, till slut kan du hela kapitlet.

Taggar: