Läsa, skriva, tala

Fråga på!

Ta för vana att ställa frågor till texten när du läser.

På så sätt aktiverar du dina förkunskaper och du kan lättare se saker från olika perspektiv. Genom att ställa frågor kan du kritiskt granska texten för att se om du håller med eller om det finns något du ifrågasätter.

 

Text och Musik: Gustav Sjöberg och Robin Örnquist
Animation: Martin Hultman
Producent: Madelen Sjöberg