I ditt huvud

I ditt huvud | Hinna i tid

När man försover sig och tänker att alla kommer se att man inte hunnit fixa sig...

Hinna i tid är ett avsnitt i serien I ditt huvud av Orka plugga. I avsnittet medverkar bland annat William Spetz.