Källkritik

Källkritik och demokrati

I en demokrati ska medborgare ha möjlighet att fatta välgrundade beslut. Vilket kräver att man vet hur man värdera och analysera information.
Här kommer några tips på hur du källkritiskt kan granska information!