Må bättre

Känner du coronaoro?

Känner du dig extra orolig nu i coronatider? Du är inte ensam. Här kommer några tips på hur du kan hantera din oro.