Läsa, skriva, tala

Konsten att diskutera

Grupparbete kan vara både kul och lite jobbigt.

För att bidra till en diskussion och själv få ut någonting av den finns det några saker du kan tänka på, till exempel att lyssna, bjuda in de andra och ställa följdfrågor.