Läsa, skriva, tala

Kroppsspråk och muntlig framställning

Gester och miner kan förstärka det som du berättar.

I den här filmen lär du dig hur du kan tänka inför en muntlig presentation, både när det gäller tal och kroppsspråk.