Sex & samlevnad

Mansnorm

Normer är en sorts underförstådda och osynliga regler i samhället

Normer handlar alltså om hur vi förväntas bete oss och se ut. De kan vara bra men de kan också göra att man känner sig utanför.

 

I den här filmen förklarar vi hur den förväntade mansnormen ser ut.