Källkritik

Nyheter & journalistrollen

Vad är en nyhet och vad förväntas av en journalist inom public service?

Om nyhetsvärdering och journalistens yrkesroll.