Förstå kunskapskraven

Om källkritik – resonera om källans trovärdighet och relevans i svenska

Att resonera om en viss källas trovärdighet och relevans är något du gör i flera skolämnen men din källkritiska förmåga är också viktig i andra sammanhang.

Ett resonemang förklarar och fördjupar din tanke och åsikt. Du kan påstå någonting men vad grundar du ditt påstående på? Vad är det i källan som får dig att tänka att informationen är pålitlig eller inte?

 

I den här filmen får du lära dig om källkritik och resonera om källans trovärdighet och relevans i svenska.