Förstå kunskapskraven

På arabiska: Att föra en diskussion framåt i fysik

Att föra en diskussion framåt är ett av kunskapskraven i fysik för årskurs 9.

Men den här metoden kan du ha användning av i alla möjliga sammanhang där du diskuterar, både i skolan och på fritiden. Här är några saker du kan tänka på när du vill föra en diskussion framåt:

 

  • Sätt dig in i ämnet
  • Använd relevanta begrepp och ställ frågor
  • Lyssna på och bekräfta varandra
  • Fortsätt utveckla det någon sagt genom att ställa frågor eller argumentera för eller emot
  • Lägg till fakta och dra slutsatser
  • För in nya perspektiv som problematiserar och påverkar dina slutsatser

I filmen ser du exempel på hur en kan använda sig av de här punkterna för att fördjupa en diskussion om energi och hållbar utveckling. Metoden hjälper dig att ”använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse”, som det står i kursplanen att du ska lära dig.

 

Att föra en diskussion framåt genom att bredda och fördjupa är ett av flera kunskapskrav i fysik för årskurs 9, men det finns också med i ämnena:

 

  • Biologi, kemi, teknik
  • Matematik
  • Svenska