Förstå kunskapskraven

På arabiska: Att lösa problem och föra resonemang i matematik

Matematik finns nästan överallt – i affären, i naturen och i olika konstruktioner till exempel – så det här är en metod som du har användning för i många olika sammanhang.

Här är några saker du kan tänka på när du vill lösa ett matematiskt problem:

 

  • Testa flera lämpliga metoder
  • Formulera olika matematiska modeller
    Resonera om:
  • Tillvägagångssätt
  • Resultatens rimlighet
  • Alternativa lösningar

I filmen kan du se hur den här listan kan användas i praktiken, när några elever utvecklar en uträkning till problemlösning med hjälp av ett resonemang. Här handlar det om tid och hastighet, men modellen kan användas på vilka problem eller uträkningar som helst.

 

Metoden hjälper dig att utveckla kunskaper för att kunna ”formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat”, som det står i kursplanen att du ska lära dig.

 

Att lösa problem och föra resonemang är ett av flera kunskapskrav i matematik för årskurs 9.