Förstå kunskapskraven

På arabiska: Att utveckla ett resonemang i svenska

Att resonera om något innebär att du fördjupar din åsikt genom att förklara hur du kom fram till den.

Det här är något som du har stor användning av att kunna i skolan, men också på fritiden när du ska argumentera för något eller förklara varför du tycker som du gör. Du kan utveckla ett resonemang genom att:

 

  • Förklara varför
  • Ge konkreta exempel
  • Problematisera med olika perspektiv
  • Generalisera
  • Fördjupa med frågor

 

I filmen ser du hur en kan använda punkterna genom ett exempel där en elev ska göra en bokanalys. Metoden hjälper dig att ”utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier”, som det står i kursplanen att du ska lära dig.

 

Att föra utvecklade resonemang är ett av flera kunskapskrav i svenska för årskurs 9, men det finns också med i ämnena:

 

  • Samhällskunskap, geografi, historia, religion
  • Matematik
  • Biologi, fysik, kemi, teknik
  • Bild, musik, slöjd
  • Hemkunskap, idrott och hälsa