Förstå kunskapskraven

På arabiska: Nyanserade resonemang och komplexa samband i samhällskunskap

Att resonera innebär att du utvecklar dina tankar eller åsikter om någonting.

Att beskriva komplexa samband gör du genom att förklara hur olika faktorer hänger ihop. Så hur kan en göra det här rent praktiskt? Jo, så här:

 

  • Ta reda på relevanta begrepp
  • Hitta faktorer som på olika sätt påverkar ämnet du ska prata om
  • Ge konkreta exempel
  • Problematisera genom att ta in olika perspektiv
  • Beskriv samband genom att visa hur dina argument och exempel hänger ihop

 

I filmen kan du följa några elever som utgår från den här listan när de ska diskutera opinionsbildning. Metoden hjälper dig att ”uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv”, som det står i kursplanen att du ska lära dig.

 

Att föra nyanserade resonemang och beskriva komplexa samband är ett av flera kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 9, men det finns även i ämnena:

 

  • Geografi, historia, religion
  • Biologi, fysik, kemi
  • Bild