Läsa, skriva, tala

Plugga långa texter

Har du flera kapitel att läsa inför provet?

Här är några tips och strategier för hur du pluggar in längre texter.