Generella pluggtips

Samarbete gör att du lär dig mer

Att samarbeta med andra kan ibland vara svårt, men det är viktigt att lära sig och något du har användning för hela livet.

Ett bra samarbete bygger på att ni är lyhörda, tydliga och lyssnar på varandra. Ni delar på arbetet och hjälper varandra med det som ni inte förstår.

 

Ett samarbete som fungerar bra föder ofta nya och bättre idéer än om ni arbetat var och en för sig!