Generella pluggtips

Sammanhållning gynnar alla

Att känna sig trygg och trivas i skolan är viktigt för inlärningen. Alla tjänar på att ha en bra sammanhållning i klassen.