Skriv bättre

Skriv bättre – Röd tråd i texten

När man skriver en text vill man att den ska hänga ihop och bli tydlig för läsaren. Här går vi igenom hur man gör en bra tankekarta med textens olika delar. Så att texten bli sammanhängande och lättläst.

Taggar: