Läsa, skriva, tala

Ställ frågor för att förstå texten

Var nyfiken och ställ frågor så ökar din läsförståelse

an det verkligen vara så enkelt? Ja, det kan det! Genom att ifrågasätta texten så aktiverar du nämligen dina förkunskaper vilket gör det lättare för hjärnan att koppla ihop det du läser med sådant du redan kan – och då blir det också lättare att förstå.

 

När? Var? Vem? Hur? Varför?

Det är fem bra frågor du kan använda dig av. Du kan ställa dem till vilken text som helst, oavsett hur kort eller lång den är. Testa på en mening eller ett stycke och se vad som känns bäst. Strategin passar också bra att använda när du pluggar tillsammans med någon. Då kan ni turas om att läsa meningen högt medan den andra förklarar vad den betyder.