Hitta rätt mindset

Styrkefokus | Har du koll på dina styrkor?

Vår hjärna är designad för att fokusera på våra brister och fel

För att vår art skulle överleva var vi tvungna att upptäcka allt som avvek och stack ut. Men så ser inte samhället ut idag, för att prestera bra idag behöver vi fokusera på våra styrkor, alltså ha ett styrkefokus. Och har vi det så är vi kapabla till att prestera bättre.

 

Videons innehåll är baserat på forskning av bland annat:

 

  • Carol Dweck
  • Park & Peterson
  • Gazzaniga, Ivry, & Mangun

Taggar: