Effektivitet och fokus

Ta tillvara på rasten & orka hela skoldagen

Känner du dig ofta trött och energilös i slutet av lektionerna? Har du svårt att koncentrera dig på vad det är du ska göra?
För att få mer energi och orka hela dagen, utnyttja din rast!
Om du är aktiv på din rast kommer du bli både piggare, gladare och ha lättare att fokusera på lektionerna.

Taggar: