Textgenrer

TEXTGENRER | BREV

I den här filmen får du lära dig hur du ska tänka för att skriva ett brev.

Välj en passande hälsningsfras och bestäm om brevet ska skrivas med ett formellt eller informellt språk.